AMBIO Drikkevann tilbyr tjenester vedrørende drikkevann til onshore og offshore industri. Vi utfører risiko- og sårbarhetsanalyser, utarbeider drikkevannsmanualer og beredskapsplaner, holder klasseromskurs i drikkevannsbehandling, har web-kurs i drikkevannsbehandling og tilbyr gjennom vår sammarbeidspartner laboratorietjenester.

Vi har gjennom de senere år bygget opp en anselig kompetanse innen området drikkevannsforsyning offshore. Vi bistår i planleggingsfasen av nye drikkevannsanlegg, ved feilsøking og som rådgivere i forhold til myndighetskrav.

Godt, nok og trygt vann – også offshore!

Vi har i løpet av de siste årene vært involvert i drikkevannsanleggene hos flere operatører, riggeiere og rederier.